logo

Sasinkova 4, 909 01 SKALICA
tel : 034 660 1093
fax : 034 660 1098
e-mail : euroframe@euroframe.sk


gas                                     Začiatky akciovej spoločnosti EUROFRAME siahajú do roku 1991 , kedy súčasný majiteľ spoločnosti vstúpil na stavebný trh a začal podnikať. Podnetom a jeho motiváciou bola snaha prekonať vtedajšiu nepružnosť štátnych stavebných podnikov. Spoľahlivo reagovať na potreby trhu a požiadavky klienta postaviť na skutočný vrchol záujmu. Od doby vzniku po súčasnosť prešla firma radom premien, ktoré smerovali k dokonalejšiemu riadeniu, rozširovaniu poskytovaných služieb a uspokojovaniu potrieb klientov.
Dynamický rast stavebnej spoločnosti, nové aktivity, uznanie klientov i konkurencie a dlhodobá spolupráca s vynikajúcimi odborníkmi v obore akými sú Akad. arch. Marián Boršoš, Ing. Jozef Vlčej, doc. Ing. Štefan Sklenár CSc., Ing. arch. Záhorská, či poprední reštaurátori p. Plotica, Zálesňák, Vykoukal, boli základnými podnetmi pre ďalšiu reorganizáciu a rozvoj firmy.

Firma EUROFRAME, a.s. dlhodobo úspešne spolupracuje so spoločnosťou SOTRADE, s.r.o., ktorá je členom Medzinárodnej skupiny SOSAI GROUP, jedným z popredných svetových dodávateľov hliníkovo-presklenných fasádnych systémov Grip-O-Glass.
Základná zmena sa uskutočnila 10. 12. 2003. V tento deň založil Ing. Jaromír
Ožog akciovú spoločnosť s obchodným názvom EUROFRAME, a.s.. Zakladateľ
spoločnosti Ing. Jaromír Ožog, ktorý rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje celý
chod firmy, zakladá svoju podnikateľskú filozofiu na dokonalej riadiacej a
organizátorskej práci, svojej odbornej kvalifikácii, ako aj na špičkovej odbornej
zrelosti svojich spolupracovníkov a ich skúseností v oblasti stavebníctva,
marketingu, reštaurátorských prác, ale aj o všeobecnú starostlivosť o človeka
ako potencionálneho zákazníka.   
Riadiacu, projekčnú, investorskú a ekonomickú činnosť firmy realizujú pracovníci v spoločnosti, ktorá sídli na adrese: Sasinkova 4, 909 01 Skalica. Spojenie týchto atribútov sa stalo základným pilierom a úspechu firmy EUROFRAME, a.s., ktorá v súčasnosti pôsobí ako stabilizovaný podnik v tuzemsku, ale aj v zahraničí.

EUROFRAME, a.s. ponúka a realizuje :
1)    - komplexnú dodávku stavebných prác, vrátane
zabezpečenia technológií a ich montáže     i
2)    - výstavbu inžinierskych stavieb a investičných celkov
3)    - výstavbu bytových a občianskych stavieb
4)    - rekonštrukcie, modernizácie budov aj pamiatkových budov

-    projektová činnosť v inžinierskej výstavbe - pozemné stavby
-    inžinierska príprava stavieb - stavebné povolenie,
príprava a dozorovanie stavieb až po užívanie
5)    - reštaurátorské a štukatérske práce


Informácia o aktuálne prebiehajúcich projektoch:


Výstavba plynovodu Alexandrovac – Novi Pazar – Tutin

- Predmetom projektu je realizácia výstavby vysokotlakového plynovodu v Srbskej republike v lokalite Aleksandrovac - Novi Pazar - Tutin  v dĺžke 123 km.

- Odberateľ JP Srbijagas Novi Sad

- Trasa je rozdelená do 3 častí:
II. fáza – Aleksandrovac – Kopaonik             cca 42 km
III.fáza – Kopaonik – Novi Pazar                   cca 46 km
IV.fáza – Novi Pazar – Tutin                          cca 35 km

- Hodnota projektu  64 mil. EUR

- Odkaz na štúdiu EIA


EUROFRAME, a.s. držiteľ certifikátov:    az cert 1   az cert 2   az cert 3        

stairs
balcony